Školská rada

Školská rada

Školská rada při Základní škole Bruntál, Cihelní 6, je ustavena v souladu s tzv. Školským zákonem, §167 a 168. Ve školské radě jsou rovnoměrně zastoupeni zástupci zřizovatele, kterým, je město Bruntál, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Školská rada se schází zpravidla dvakrát do roka. Do jejích kompetencí spadá například schválení výroční zprávy, vyjádření k rozpočtu školy, podání podnětů řediteli školy nebo zřizovateli školy.

Funkční období školské rady je tříleté.

Školská rada

Zástupci zřizovatele

Jméno Email
Bc. Martin Henč skolskarada@zscihelni.cz
Mgr. Karel Mašlík skolskarada@zscihelni.cz

Zástupci zákonných zástupců

Jméno Email
Milan Milián skolskarada@zscihelni.cz
Ing. Barbora Friedlová skolskarada@zscihelni.cz

Zástupci pedagogů

Jméno Email
Jana Kovaříková skolskarada@zscihelni.cz
Mgr. Ladislava Podešvová skolskarada@zscihelni.cz