Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Bruntál, Cihelní 6 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zscihelni.cz.

Při tvorbě a správě stránek Základní škola Bruntál, Cihelní 6 bylo postupováno podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA) a Pravidel přístupného webu.

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace HTML 5.0 a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě (např. vyhlášky na úřední desce). Pro zobrazení těchto dokumentů jsou třeba příslušné prohlížeče, které lze zdarma stáhnout.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s WCAG Priority 1&2 (AA) z důvodu výjimek uvedených níže.

Výjimky z pravidel přístupnosti pro Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Pravidlo 1: Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu.

Atribut alt není u obrázků ikon typu soborů, ty jsou však označeny textem (DOC, PDF, XLS).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 6. 2021

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mechanismus zpětné vazby je poskytnut prostřednictvím emailové adresy zsbrcihe@zscihelni.cz