Poradenské pracoviště

Výchovný poradce 1. stupeň
Školní speciální pedagog
Speciální pedagog - Logoped
Školní psycholog
Kariérový poradce
Školní metodik prevence