Povinně zvěřejňované informace

1. Úplný název školy

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Bruntál

Nádražní 994/20

792 01 Bruntál 792 01
Základní účel zřízení – školní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Cihelní 6, Bruntál 792 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Cihelní 6, Bruntál 792 01

4.3 Úřední hodiny

Pondělí–pátek (září–červen) po telefonické domluvě

4.4 Telefonní čísla

Pevná linka: +420 554 773 061

4.5 Adresa internetové stránky

https://zscihelni.cz/

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Bruntál, Cihelní 6

Cihelní 6, Bruntál 792 01

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické

podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

zsbrcihe@zscihelni.cz

4.8 Datová schránka

di2xdw8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 153456420/0300

6. IČO

66145309

7. DIČ

CZ66145309 Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

Veškeré dokumenty naleznete zde

9. Žádosti o informace

  • Prostřednictvím elektronické pošty: zsbrcihe@zscihelni.cz
  • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): di2xdw8
  • Podání písemně na adresu sídla organizace:
    • Poštou: Základní škola Bruntál, Cihelní 6, Bruntál 792 01
    • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitel školy

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele. Tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

13.1 Výhradní licence

V současné době nejsou ZŠ Bruntál, Cihelní 6 poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.