Článek

Konference PPRCH

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Ve dnech 18. a 19. října 2021 proběhl v Praze XVIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování a XII. ročník Pražského fóra primární prevence, na které se prezentovala i naše škola.

Školní metodik prevence Mgr. Eva Mistrová vystoupila v rámci příspěvku „Možnosti profesní podpory pedagogů v jejich práci v oblasti prevence (metodické vedení, mentoring, supervize)“ s ukázkami dobré praxe školy.

Příspěvek navazoval na spolupráci školy s neziskovou organizací AZ Help, z.s., se kterou spolupracujeme od roku 2018 a pro rok 2021 a 2022 jsme součástí evropského projektu

OP VVV – „Komplexní rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti prevence, včasné identifikace a včasné intervence problémového chování dětí s psychosociální emoční zátěží ve školách v 5 krajích ČR (CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016825).


Galerie