Úvod Aktuality Jídelní lístek Odhlášení obědu Virtuální prohlídka Menu
svátek má:  Adéla

RSS kanál:
RSS - export
vyhledávání:
partneři:

zsbrok

1zsbr

Střední průmyslová škola Bruntál

Gymnázium - Bruntál

Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál

Stránky města Bruntál

Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Bushi-Do

počítadlo:
TOPlist
validita:
tyto stránky ctí standarty W3C
2. září 2014 - úterý  
Základní škola - Cihelní 6, 792 01 Bruntál

Naše základní škola je úplnou základní školou ležící na okraji města Bruntálu uprostřed sídlištní zástavby. Její oficiální název je : Základní škola Bruntál, Cihelní 6. Patří k ní fotbalové a atletické hřiště, dopravní hřiště a zahrada, která slouží nejen k relaxaci, ale i k výuce.

Škola je vybavena velkou a malou tělocvičnou, dílnami,odbornými učebnami přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, cizích jazyků, hudební a výtvarné výchovy, cvičnou kuchyní, dvěma počítačovými učebnami, učitelskou a žákovskou knihovnou, školní jídelnou, školní družinou.

Snažíme se, aby naše škola byla nejen místem ke vzdělání, ale také komunitním centrem a zázemím pro děti – bezpečným a neohrožujícím prostředím. Učíme je osvojovat si znalosti a vědomosti, myslet samostatně, učit se, dokázat spolupracovat s ostatními, komunikovat s lidmi, vzájemnému porozumění a úctě nejen k ostatním lidem, ale i k sobě, být zodpovědný za své jednání a vykonanou práci.

Pedagogové naší školy uplatňují ve výchově a vzdělávání moderní vyučovací metody, k jejichž používání byli odborně proškoleni. Jsou schopni individuálně přistupovat nejen k dětem s různými poruchami chování a učení, ale i k žákům nadaným. Rozvíjejí trojstrannou komunikaci UČITEL – ŽÁK – RODIČ, a to nejen při řešení problémů, ale i v běžném každodenním styku rodiny se školou.

Mimo vyučovací proces se škola otevírá žákům v mimoškolních kroužcích a aktivitách a v činnosti školní družiny.

Podařilo se nám navázat mezinárodní spolupráci se školami v Opole (Polsko) a Blewbury (Anglie) formou vzájemných návštěv učitelů i žáků.

Nástěnka

Stravné na září -

26. 8. 2014 12:53:40

Stravné pro nové strávníky (1.třídy, nové děti MŠ, MŠ Kočov, cizí strávníci) se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ 27.8.-29.8.2014 od 8:00 - 14:00 a 1.9.2014 od 8:00 - 12:00 Ostatní strávníci platí bezhotovostně na účet školy. VS i účet školy zůstává stejný. Na základě přijatých plateb jim bude strava automaticky přihlášena od 1.9.2014

Rodičům budoucích prvňáčků -

25. 6. 2014 09:22:59

V rubrice „Úřední deska“ najdete nejen informace týkající se pomůcek do 1. třídy, ale také seznamy jednotlivých prvních tříd s jejich třídními učitelkami.

přeplatky stravného -

16. 6. 2014 11:44:31

Upozorňujeme strávníky,že v měsíci červenci 2014 budou poukazovány na účty rodičů přeplatky stravného. Pokud jste v průběhu roku změnili účty, nahlaste nová čísla účtů do školní jídelny do 27.6.2014! Nové zálohové platby na další školní rok poukazujte na účet školy pod stejným VS až v měsíci srpnu (do 25.8.2014) na září 2014. VS a částky zůstávají stejné, pouze pokud dítě dovrší v novém školním roce vyššího věku a dostane se do vyšší kategorie strávníků, částka je vyšší. 7-10 let - 470 Kč, 11-14 let - 510 Kč, 15 - 18 let - 525 Kč.

Novinky

INBA Mistrovství světa 2014 ...

1. 9. 2014 09:44:16   *včera

Začínáme... ...

28. 8. 2014 12:01:27

Stravné na září ...

26. 8. 2014 12:53:40

Co nám říká historie ...

26. 6. 2014 12:07:12

Prevence v červnu 2014 ...

26. 6. 2014 12:05:28
Nejčtenější
Kalendář