Školská rada

Školská rada

Školská rada při Základní škole Bruntál, Cihelní 6, je ustavena v souladu s tzv. Školským zákonem, §167 a 168. Ve školské radě jsou rovnoměrně zastoupeni zástupci zřizovatele, kterým, je město Bruntál, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy.

Školská rada se schází zpravidla dvakrát do roka. Do jejích kompetencí spadá například schválení výroční zprávy, vyjádření k rozpočtu školy, podání podnětů řediteli školy nebo zřizovateli školy.

Funkční období školské rady je tříleté. Stávající školská rada tak bude pracovat do 30.června 2024.

Školská rada

Zástupci zřizovatele

Jméno Email
Bc. Martin Henč skolskarada@zscihelni.cz
PaedDr. Eva Nedomlelová skolskarada@zscihelni.cz

Zástupci zákonných zástupců

Jméno Email
Jana Košická skolskarada@zscihelni.cz
Milan Milián skolskarada@zscihelni.cz

Zástupci pedagogů

Jméno Email
Jana Kovaříková skolskarada@zscihelni.cz
Mgr. Ladislava Podešvová skolskarada@zscihelni.cz