Článek

Cyklistou i chodcem

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Žáci čtvrtého a pátého ročníku absolvovali ve dnech 14. a 15. října 2021 první blok výuky dopravní výchovy realizovaný pracovníky OP PČR Bruntál.

Teoretická část proběhla v kmenových třídách pod odborným vedením nprap. K. Špaltové, která děti seznámila se základními pravidly silničního provozu, dopravními značkami

a také se zásadami bezpečného pohybu na silnicích.

O nebezpečích v dopravě není pochyb, ale to neznamená, že se jim děti v průběhu školní docházky vyhnou. Každý z nich je účastníkem provozu ať už je v roli cyklisty či chodce, anebo jezdí s rodiči autem.

Druhá, praktická zkouška, žáky teprve čeká.

Galerie