Článek

Emoce

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

Emoce jsou nedílnou součástí našeho prožívání. Setkáváme se s nimi nejen u lidí, ale také v živočišné říši. Ve dnech 2. a 4. dubna 2024 proběhl pro žáky šestých a sedmých tříd program, který byl svým obsahem zaměřen na emoční stránku našeho života a projevy, které jsou s ní spojené.

Emoce vznikly evolučně a nelze se od nich oddělit. Všichni se s nimi každodenně potýkáme a někdy je velmi obtížné popsat, jak se cítíme, co se s námi děje a umět je zvládat. Během dvouhodinového setkání si žáci navzájem sdělili strategie, které jim obtížné situace pomáhají zvládat a pojmenovali si i fyzické projevy spjaté s EMOCEMI.

V měsíci květnu čeká všechny žáky ještě druhá část.

Realizátory programu byli lektoři neziskové organizace AZ Help.

Akce byla spolufinancována MSK ve vyhlášeném dotačním programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování.

 


 

Galerie