Článek

"DRACI"

Profilová fotka

Mgr. Veronika Slámová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

V průběhu září a října navázaly naše šesté třídy na program adaptačního pobytu. Ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením OPEN HOUSE Bruntál, o.p.s proběhl v šestých ročnících dvacetihodinový preventivní program nazvaný „Draci“. Ve třídenním sledu dílčích aktivit žáci vraceli na planetu Zemi tyto ctnosti: respekt, vzájemnost a důvěru. Všemi aktivitami je provázeli agenti, kteří jim měli pomoci jednotlivé ctnosti dostat zpět. Jako první šli do chrámu za kněžkou, kde postupně vyvolávali jednotlivé bytosti, které jim zadávaly úkoly. Za každé splnění úkolu dostali vždy část dané ctnosti, na konci dne ji pak měli složenou celou. Po každé aktivitě šli dílek ctnosti vrátit kněžce do chrámu, kde společně reflektovali danou aktivitu a probírali, co se jim dařilo a co naopak ne.

Hlavním cílem programu byla podpora pozitivního klima třídy, bližší seznámení se a také podpora vzájemné důvěry mezi žáky samotnými a mezi žáky a třídním učitelem. 

Galerie