Článek

Putování vesmírem

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Třídy 6. A a 6. B absolvovaly ve dnech 3. až 5. listopadu a 10. až 12. listopadu 2021 dvacetihodinový preventivní program nazvaný „Draci“, který byl realizován pracovníky Nízkoprahového zařízení OPEN HOUSE Bruntál, o.p.s..

Tento maratón činností navazoval na adaptační pobyt a byl zaměřen na rozvoj sociálních dovedností. Žáci měli možnost naučit se prostřednictvím her čelit vrstevnickým tlakům, zvládat zátěžové a stresové situace. Z pohledu klima třídy pracovat na zlepšení komunikace a prohloubení vzájemné důvěry.

Navazování zdravých mezilidských vztahů je v současnosti pro některé děti komplikované. Jedním z mnoha důvodů by mohla být distanční forma výuky, která žáky zasáhla ve dvou školních letech. Každý jednotlivec má svoji roli v třídním kolektivu a děti se postupně učí vzájemnému respektu, toleranci a slušnosti v průběhu povinné školní docházky.

K úspěšnému zvládnutí jim napomáhají pedagogové a také programy externích organizací, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje. Třídní učitel bývá nedílnou součástí každé aktivity.

Akce byla spolufinancována Městem Bruntál a RVKPP.

Galerie