Článek

Povstaňte, prosím

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Žáci osmého ročníku prošli ve dnech 1. 11., 8. 11. a 9. 11. 2021 tříhodinovým programem „Drogy a právo“, který pro nás realizovali pracovníci Nizkoprahového zařízení OPEN HOUSE Bruntál, o.p.s..

Cílem programu bylo seznámit žáky s legislativou spojenou s užíváním, držením a distribuováním drog. Prostřednictvím přednášky by si osmáci měli ujasnit vlastní názor na tuto problematiku a uvědomit si následky užívání drog.

Program byl veden interaktivní formou a jeho dílčí aktivity zaujaly všechny zúčastněné. Úspěch sklidila hra, ve které se žáci rozdělili na soudce, obhájce a státní zástupce a následně vedli soudní přelíčení týkající se distribuce marihuany.

Program byl spolufinancován Městem Bruntál a RVKPP.

Galerie