Článek

Prevence u kulatého stolu

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Dne 27. září 2021 proběhla v Městském divadle v Bruntále akce nazvaná „Kulatý stůl na téma Preventivní programy na školách poskytované sociální službou NZDM“, v rámci které byla představena inspirativní praxe organizace OPEH HOUSE, o.p.s, a to jak se ze strany poskytovatele – pracovníků, tak ze strany objednatele –zástupců škol.

Kulatý stůl proběhl u příležitosti Týdne nízkoprahových klubů 2021. Naši školu zastupoval školní metodik prevence Mgr. Eva Mistrová.

Zájemci o besedu měli možnost účastnit se programu prezenčně nebo formou streamu.

Cílem aktivity bylo předat případným poskytovatelům preventivních programů dlouholeté zkušenosti lektorů, motivovat je pro jejich práci a poskytnout jim případnou metodickou podporu.

Zástupci škol zde prezentovali rozsah a formu spolupráce s Nízkoprahovým zařízením OPEH HOUSE, o.p.s. Bruntál.

Galerie