Článek

Trestní odpovědnost mladistvých

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Kriminalita dětí a mládeže je obecně považována za jeden z nejzávažnějších sociálně-patologických jevů. Problém kriminality dětí a velmi mladých lidí je dlouhodobě tématem mediálních i odborných diskusí, a to je jeden z mnoha důvodů, proč každoročně zařazujeme v devátém ročníků přednášku na toto téma. Deváté třídy absolvovaly 21. září 2021 výukový blok s nprap.. K. Špaltovou, pracovnicí OP PČR Bruntál.

Společně se věnovali trestné činnosti dětí a mládeže, výši trestů a trestnímu zákonu. V patnácti letech je mládež zodpovědná za svá rozhodnutí a následnou trestní činnost, samozřejmě až na výjimky typu psychických poruch. 

Měla by se hranice trestní odpovědnosti snížit, i na tuto otázku došla řada. Stejně jako veřejnost i naši žáci neměli jednotný pohled.

Závěr patřil diskuzi.

 

 

Galerie