Článek

Zasedání školské rady

Profilová fotka

Mgr. Jiří Mazal

Vytvořeno:

Datum konání:

Spoluautoři:

  • Jana Kovaříková

Usnesení


Školské rady při Základní škole Bruntál, Cihelní 6

 z jednání dne 9. 9. 2021


Počet přítomných členů: 5


Nepřítomen:                    0


Omluveni:                       1


Hosté:                             1Školská rada

 

Bere na vědomí

 

Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2022.


Ukládá


     Předsedovi svolat další jednání školské rady.


Schvaluje


Výroční zprávu na školní rok 2020/2021.

                                                                                           

Diskuze


* Zahájení školního roku.

* Vybavení logopedie a kanceláře psychologa.

* Nové webové stránky.

* Školní televize.

* Mzdové prostředky pedagogických pracovníků.

* Parkování u školy (stále v řešení).

* Kempy.