Článek

Na cestě s šesťáky

Profilová fotka

Mgr. Eva Mistrová

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Eva Mistrová

Navazující aktivitou adaptačního pobytu šestého ročníku bylo setkání s Mgr. Stanislavem Tomanem, okresním metodikem prevence, který je reprezentantem Pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále. Ten zavítal do obou tříd 14. září 2021.

Po jeho úvodním představení pokračovali všichni společně mapováním vztahů v jednotlivých kolektivech.

Žáci měli příležitost sdílet své vnímání třídního kolektivu a klima třídy.

V závěru zhodnotili aktivity adaptačního pobytu a vyslovili přání některé z nich si znovu prožít.

Galerie