Článek

Projekt školní zahrady - ROSTEME A UČÍME SE SPOLEČNĚ

Profilová fotka

Mgr. Martina Smíšková

Vytvořeno:

Spoluautoři:

  • Mgr. Martina Smíšková

V současnosti na naší škole běží projekt Školní zahrada – rosteme a učíme se společně.


Podařilo se nám v souladu se zněním Výzvy č. 7/2019 získat finanční prostředky na realizaci projektu ze Státního fondu životního prostředí ČR a dále prostředky na spolufinancování od zřizovatele školy, tj. města Bruntálu, kdy rada města odsouhlasila možnost čerpat finance z tohoto zdroje.


Vybudovali jsme školní zahradu, na které žáci budou trávit v průběhu roku co nejvíce času, a to jak během vyučovacích hodin tak při volnočasových aktivitách v rámci školní družiny. Máme za to, že je důležité a potřebné nabídnout žákům přímou interakci s přírodou, učit je praktickým dovednostem práce na zahradě, motivovat je ke správnému chování v přírodě. Vybudovali jsme různé druhy biotopů, jako je jezírko, rozkvetlá louka, skalka, bylinkové patro, zeleninový záhon, hmyzí hotel, ježkárium, ptačí krmítka a budky. Pomocí nich žáci budou moci lépe pochopit vztahy mezi organismy, užitečnost různých druhů organismů v přírodě a nezbytnost jejich ochrany. Jedním z prvků na zahradě je rovněž tzv. pocitový chodník, který žákům umožní rozvoj smyslového vnímání, motoriky a správného držení těla. Dále budeme mít možnost pozorovat počasí a vyhodnocovat jej díky meteorologické stanici.


Věříme, že na takové zahradě bude radost se učit a už nyní se na to těšíme. 


Mgr. Martina Smíšková, Mgr. Lucie Starobová, Mgr. Bohumila Mikulková

Galerie